Kontakt

Adresa

Zberný dvor Helcmanovce
055 63
Helcmanovce 161

Prevádzkový čas

Streda: 13:00 - 17:00
Piatok: 13: 00 - 17:00

Kontakty

E-mail: info@zbernydvorhelcmanovce.sk
tel: 0902 914 210, 053 48 72 636
IČO: 00329100